Kategória: Érdekességek

Programok 2022.

   2022. évi programjaink  I. Hal élettani bemutatók a szarvasi Arborétumban  1. Az Arborétumban 2022. július 25.-én a „Tücsök tábor”    2. Az Arborétumban 2022. augusztus 1.-én a „Hangya tábor”    3. Halasnap 2022.agusztus 20.-án Sajnos Elmosta az eső. 4. Szeptember 24. Szolnok Tiszai hal napja.    5. Ezüst érmesek lettünk a főzőversenyen!   Programjainkat […]

Halász Miatyánk

Halász Miatyánk Mi Urunk Istenünk, ki lakol az Égben, Teremted a halat folyónk vizében. Meg a halászt is hozzá, aki azt kifogja. Csengő ezüst pénzért piacon eladja. Van is ott nagy öröm, ahol halat vesznek, Vacsorára erős halpaprikást esznek. Harmadik szomszéd is érzi az illatát, Nem ehet belőle, rosszul érzi magát. Kérlek tehát Uram, adjál […]

Halászati szabályzás régen

Kivonat a Fischer Frigyes miniszteri főtanácsos által szerkesztett, 1931-ben megjelent a Magyar Halászat című összefoglaló, ismertető művéből, az elkövetkező generációk okulására.

Halászati Konferencia – Szeged, 1899

Halászati kongresszus Szegeden. A velenczei tavi halá­szati társulat a Gazdasági Egyesületek Országos Szövetsége által folyó év szeptember havában Szegeden rendezendő mező­gazdasági országos kiállítással kapcsolatosan tartandó halászati kongresszust készít elő.A kongresszus czélja tárgyalni és megvitatni, vájjon a halászatról szóló 1888. évi XIX. törvényczikk intézkedései a gyakorlatban megfeleltek-e a kellő mértékben a törvény czél-zatának, t. i. a […]