Rólunk

 

Az alapítvány és a Szarvasi Horgász és Halas Gasztronómiai Napok születésének rövid története:

“2011. Július 2-án Szarvason megrendezésre került az I. Szarvasi Horgász és Halas Gasztronómiai Nap. A Galát Krisztián és Varró Zoltán ötletgazdák (továbbiakban, mint Ötletgazdák) által megvalósított rendezvény sikeresnek bizonyult. A rövid, mindössze két hónapos szervezési munkálatok ellenére közel száz támogatót sikerült a rendezvény mellé állítani. A sokféle látványos és izgalmas program a látogatók számára élvezetessé, emlékezetessé tette a rendezvényt. Így, mivel mind a támogatók, mind a látogatók hiánypótlónak minősítették az eseményt az Ötletgazdák úgy gondolják, hogy ennek folyamatos, ismételt megrendezése igencsak indokolt és Szarvas Városának, valamint az itt élőknek, továbbá az idelátogatóknak nagy örömére szolgálna.

Ennek érdekében Ötletgazdák újra összefogtak és megszervezték a Víz-Hal-Ember közhasznú alapítvány létrehozását, melynek céljait és tevékenységét a rendezvényen és az azóta eltelt időben felmerült gondolatok, tapasztalatok, illetve javaslatok motiválják és indokolják. Így tehát az Alapítvány, mint főszervező és irányító elsődleges feladatának tekinti összehívni, összefogni és összetartani mindazokat, akik ezután részt kívánnak venni a „Szarvasi Halasnapok”, azaz a Szarvasi Horgász és Halas Gasztronómiai Napok rendezvény évről-évre történő megrendezésében, lebonyolításában.”

Részlet a Víz-Hal-Ember közhasznú alapítvány alapító okiratából:
V. Az Alapítvány célja

A halas gasztronómia, illetve a halételek fogyasztásának népszerűsítése (népi étkezési szokások) és hagyományainak ápolása. A természet-, és környezetvédelem, ezen belül is a vizes élőhelyek, a halfauna és ezek védelmének népszerűsítése. A vizes élőhelyek, illetve a vízhez kötődő őshonos halállományok értékmegőrzése. A környezetvédelembe illeszkedő halgazdálkodási-, halászati, horgászati tevékenység elősegítése, a hagyományos halászati, horgászati kultúrák felkutatása és helyreállítása. A halászati, horgászati hagyomány és kultúra őrzése, gondozása, az őshonos halfajok fennmaradásának elősegítése.

Az Alapítvány tevékenysége:

Az Alapítvány az V. pontban megjelölt céljait az alábbi tevékenységek gyakorlásával valósítja meg:

  1. Rendezvények szervezése.
  2. Képzések, szemináriumok, szakmai konferenciák szervezése és lebonyolítása.
  3. Ismeretterjesztés, oktatás.
  4. Kiállítások, bemutatók szervezése.
  5. Részvétel a környezeti tudat- és szemléletformáló feladatok ellátásában: tanulmányutak, konferenciák, szakmai viták szervezése, rendezése.
  6. Közreműködés a természetvédelmi, kutatási, oktatási, nevelési és ismeretterjesztési tevékenységekben.
  7. Közreműködés a természetvédelmi szempontból védetté nem nyilvánított természetes növény- és állatvilág védelmében.
  8. A természeti környezet védelme.
  9. A vízgazdálkodás, idegenforgalom, halászat, horgászat, vízi sportok, valamint a természetvédelem érdekeinek összhangba hozása, a közös érdekek megkeresése.
  10. Közös, nyílt, információs bázis létrehozása, üzemeltetése horgászok, turisták részére.”

Közhasznú alapítványunk alapító okirata


Letöltöm >>

Nyilvántartásba vételi nyilatkozat


Letöltöm >>

Éves beszámolók


2012


2013


2014


2016


2017


Közhasznúsági jelentés 2017.

Közhasznúsági jelentés 2018.

Közhasznúsági jelentés 2019.

Közhasznúsági jelentés 2020.

Közhasznúsági jelentés 2021.

Impresszum

Víz-Hal-Ember Közhasznú Alapítvány 5540 Szarvas, Rózsa U. 70.adószám: 18282003-1-04 közhasznúsági besorolása:
közhasznú, nyilv.tart.szám 2621
Működik 2011. évtől Alapító: Dr Dezső István
A kuratórium:
Kakuk Csaba kuratóriumi elnök Galát Krisztián kuráto rDr. Dezső István kurátor
Elérhetőségek:
70/368-0127

Kakuk Csaba
70/675-4917 ügyintéző
E-mail:
vizhalember.szarvas@gmail.com