Beszámoló a Három-határ menti Együttműködés első üléséről

2014. január 15-én került megrendezésre a Háromhatármenti Együttműködés első ülése. A Körös Vidéki Horgász Egyesületek Szövetsége vállalta a házigazda szerepét a nap folyamán kitűnő és emlékezetes vendéglátásban részesítettek az együttműködésben résztvevő partnereket. Nagy örömünkre minden együttműködő szervezet képviseltette magát ezen a megbeszélésen. A meghívottak a nap első felében bemutatták saját szervezetüket, tevékenységeiket, feladataikat, erőforrásaikat. A nap második felében pedig közösen meghatározásra kerültek az együttesen megvalósítandó célok. Záró akkordként pedig már a következő megbeszélés helyszíne és időpontja is eldöntésre került.


Az ülésen elhatározott közös célok:
1) Turisztikai információs portál kialakítása: Minimum 3 nyelvű. Információk (pl.: horgász engedély beszerzéséről) és egy közös versenynaptár, eseménynaptár válna elérhetővé. Saját vízterületek, természeti értékek bemutatása. Fajleírások, horgászati lehetőségek, turisztikai információk megjelenítése.
2) Gyermekek táboroztatása természetismereti táborokban: Olyan gyermektáborok közös szervezése, ahol a természeti értékek bemutatása mellett a gyermekek megismerkedhetnek a szomszédos országok kultúrájával, hagyományaival, szokásaival és ételeivel.
3) Közös konferenciák és szakember találkozók szervezése: A helyileg már bevált, jó gyakorlati példák megismertetése a partnerekkel. Környezeti és más változások hatásainak megismerése és az ezekre adandó válaszok kidolgozása. Természeti értékeink, vizes élőhelyeink megőrzésének összehangolása.
4) Közös kutatás: Közös vízterületeinket komplex módon áttekintve, halfajok monitoringja, vízi műtárgyak hatása, klímaváltozás hatása.
5) Közös rendezvények: Komplex események létrehozása. Vizes, halas események, rendezvények szervezése.
6) Közös szabályozás lehetősége: Magyar részről a Vidékfejlesztési Minisztérium jelezte támogatását, akár jogszabályi változásokkal is.
Az ülésen nagy figyelmet kapott a víz szennyezése és a szemét kérdése. Minden szervezet a saját területén felhívja a figyelmet arra, hogy meg kell védenünk természetünket. A közös információs portálon meg lehet ezt jeleníteni. Valamint a gyermekek táboroztatása alkalmával már változtatni lehetne a szemléletmódon.

Szarvas, 2014-01-24
Víz-Hal-Ember Közhasznú Alapítvány