Halászati Konferencia – Szeged, 1899

Halászati kongresszus Szegeden.

A velenczei tavi halá­szati társulat a Gazdasági Egyesületek Országos Szövetsége által folyó év szeptember havában Szegeden rendezendő mező­gazdasági országos kiállítással kapcsolatosan tartandó halászati kongresszust készít elő.A kongresszus czélja tárgyalni és megvitatni, vájjon a halászatról szóló 1888. évi XIX. törvényczikk intézkedései a gyakorlatban megfeleltek-e a kellő mértékben a törvény czél-zatának, t. i. a halállomány és a szaporulat biztosításának, továbbá a kihasználás és értékesíthetés emelésének. A kongresszus ülése szeptember 5-én délelőtt 9 órakor lesz a szegedi városház nagytermében.

Tárgysorozata:

1. A kongresszus megalakulása.

2. Elnöki megnyitó.

3., A halászati törvény tárgyalása

a) általánosságban

b) szakaszonként

4. Elnöki záróbeszéd. M.